قدیمی

بچه: بابایی چرا همه چیزای قدیمی خوبن؟

بابا: پسرم قدیمی بودن دلیل خوب بودنشون نیست بخاطر اینکه خوبن قدیمی شدن

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
فقط من!

من در دورانی زندگی میکنم که هر چی خوبه میذارن تو موزه :))

فقط من!

[ابرو] برای خودت یه کف مرتبم بزن دیگه [زبان]