گل گشت

۱- مطالب دنباله دار پر نقطه قشنگی رو  خوندم منتظرم نویسندش زودترمعروف بشه

۲- کسی هم بود سودای دوست داشتن در سر داشت اما هنوز نمیدونم بلده یا نه

۳- یک نفر دیگه هم بود که جالب بود

برام سواله که ده سال دیگه وقتی همسن من شده همچنان جالب مونده یا نه؟  شاید ده سال دیگه این جواب رو داشته باشم شایدم هیچ وقت ندونم

 

/ 3 نظر / 19 بازدید
مرجان

بلده [ابرو][چشمک]

فرید

سومی رو جالب گفتی. اولی هم که کلن یدونست تو دنیا خخخ