به شرطی که

دوستت خواهم داشت

عاشقت خواهم بود

به شرطی که ... (ا+ـ+ا: کاااااااااااااات)

ا+ـ+ا: ببخشیدا مگه خواستن هم شرط داره؟

/ 2 نظر / 20 بازدید
فقط من!

یعنی تفاهم نشد؟ شیرینی بی شیرینی؟

فرید

بله شرط دارد: به شرطی که "تو" نیز وفادار باشی