به کجا

بیداد عطر اصل و سرخی آتش سیگار به همراه سایر مخلفات

پس از فکر اینکه عجب عروسکی بود

آدمو به این فکر میبره که داریم کجا میریم؟

/ 10 نظر / 25 بازدید
فقط من!

اولین فکرِ شما، آدمو وادار میکنه بگه " مردا ذاتا یه جورن " [نیشخند]

اسما

فک کنم به ناکجا اباد[متفکر]

homa

[سوال]کی عروسک بود؟این تعریف بود؟به کجا میریم؟ این شکلی بود؟>>>>>[پلک]

آذر جون

به یه راهی که هرچی جلوتر میری سرابه .بیهوده ست... یه روز خواهد فهمییید... [خنثی] خرضوو خانو میگماااااا[زبان] ظاهر بین نباش خرضوو خان[نیشخند]

آیناز

واقعا داریم کجا میریم؟؟ اصلا چرا همه چیز عجیب- غریب شده؟؟ چراااا؟؟/ اصلا برای کی؟ برای چی ؟ ای انسان باورکن که تو جانشین خدا بر روی زمینی.... شان تو والاست پس بنگر به خودت واعمالت... . در پناه حق باشید.

رضا .م

1- داریم پیشرفت می کنیم 2 _ به ترکستان ..؟ 3_به خونه....بوووووووووووووووووووق! 4- لعنت به شیطون ..اسغفرلله!

homa

کاملا با هیدرا خانم موافققققققققققققم[تایید]

نگار

سلام خدا رو شکر که بعدش تلنگر وجدان به سراغش اومد. این یعنی هنوز هم میشه به آدمها، کمی امیدوار بود.

نیلوفر

واقعن به کجا دارید تشریف می برین؟؟؟؟[نیشخند] خب تشریف نبرید[خنده] تکبیرررررررررررررررررر[مغرور]

دلسرخ

چرت و پرت نوشتن هم قشنگه ها نه؟! من خودم خیلی دوست دارم.